top of page

מפרק הלסת:


מפרק הלסת, ששמו המקצועי TMJ, הוא המפרק המחבר בין עצם הגולגולת לבין הלסת התחתונה. מפרק זה מכיל בתוכו דיסק מפרקי, סביבו קיימות רצועות ומעליהן שרירים.

TMD הן ראשי תיבות של Tempo Mandibular Disorder כלומר: הפרעה כרונית, הגורמת לכאב ומוגבלות תפקודית. מרבית האוכלוסייה הסובלת מהפרעה זו אינה ניגשת לטיפול.

התסמינים שעלולים להופיע בעקבות הפרעה זו הם:

 

  • קושי בלעיסה

  • קושי בפיהוק ובדיבור

  • כאבים באזור המפרק והפנים

  • קליקים

  • כאבי ראש וצוואר


במרכז קורן אנו מעניקים טיפול בהפרעה, הכולל: טכניקות מנואליות (ידניות), הנחיה לתרגילים ולהתנהלות נכונה.
 

שיקום פה ולסת

שיקום פה ולסת
bottom of page