top of page

רפואה סינית ועיסוי

Acupuncture

הרפואה הסינית המסורתית הינה שיטה לשימור ולשיקום בריאות. זו רפואה עם שורשים עתיקים, וכתבים שמתעדים את תהליך ההתפתחות שלה החל מהמאה השניה לספירה והלאה. 


הרפואה הסינית מבוססת על התפיסה הפילוסופית לפיה האדם, והיקום בכללו, מורכבים משתי איכויות המכונות: Yin, ו-Yang.

 

שתי איכויות אלו מקיימות ביניהן יחסים של ניגוד, השלמה, איזון, והזנה הדדיים.

כאשר קיים איזון ביניהן, נוצרת סביבה מתאימה לחיים ולבריאות. איזון זה אינו סטאטי, אלא נתון לשינויים מתמידים, כשם שיש מחזוריות בין היום והלילה, בין הילדות והבגרות, ושינויים יומיומיים בשגרת החיים. 


מחלה נתפסת כמצב של חוסר איזון.

 

ברפואה הסינית יש דגש על הסדרת חוסר האיזון, שאפשר למחלה להתפתח.
טיפול ברפואה הסינית כולל: דיקור, צמחי מרפא, עיסוי, תזונה, התעמלות. קיימת חשיבות רבה לאחריותו של המטופל בשמירה על בריאותו. 


דיקור הוא פעולה של החדרת מחטים סטריליות ודקות לתוך נקודות שנמצאות במקומות שונים בגוף. לכל נקודת דיקור יש פעילות מסוימת, שמושפעת ממיקומה בגוף.

 

המחטים מגרות את הנקודה כדי להגביר את תפקודה ולהחזיר את האיזון המתאים, כדי לאפשר החלמה ושיקום.  


מאת: הילה יפה, מטפלת ברפואה סינית ומרצה בתחום.

bottom of page